Art. 66 Konstytucji RP m. in. stanowi

„… każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy…”

Co to jest BHP i po co?

Istotą bezpieczeństwa i higieny pracy, jest takie kształtowanie wszystkimi możliwymi środkami środowisk pracy tak, aby każdy mógł przepracować zawodowo wymagane lata i odebrać należne świadczenia emerytalne.

Jesteśmy gotowi na Twoje zlecenie

Szybko i dobrze?

Sprawdź

Z chęcią podejmiemy się zadania, a cenę ustalimy po poznaniu szczegółów podczas osobistego spotkania.

Dobrze i tanio?

Sprawdź

Dobrze – to specyfika naszej pracy,
tanio – to zależy od Państwa oczekiwań.

Tanio i szybko?

Sprawdź

Tanio – to zależy od Państwa oczekiwań, szybko – naszą intencją jest zrealizować zadania jak najszybciej.

Aktualności

Gdy się zaczyna powątpiewać w zasadność bezpieczeństwa i higieny pracy -
to zaczynają się wypadki w pracy.

Leave A Comment